Så här påverkar inflation räntorna

Den årliga inflationstakten för Sverige fastställs en gång om året. Det beräknas genom att jämföra priset på vardagliga varor och tjänster från föregående år.

Stigande inflation påverkar alla delar av våra liv, från din veckoshopping till kostnaden för din morgonpendling till jobbet. Ett av de områden som påverkar räntorna mest är dock räntorna.

Oavsett om du har besparingar på ett bankkonto eller tar ett lån för att öka din ekonomi kommer inflationen att ha effekt. Läs vidare för att ta reda på vad som händer när inflationen stiger och hur den påverkar de räntor du erbjuds.

Vad orsakar inflation?

Inflationen orsakas av ökade kostnader för vardagliga varor och tjänster. Detta innebär att om Sverige årliga inflationstakt stiger med 2%, i genomsnitt, kommer priset på din shopping att vara 2% högre än det var förra året.

Inflationstakten beräknas av Statistiska Centralbyrån som genom att titta på hur vissa varor och tjänster, såsom möbler och hushållsartiklar, beräknar det övergripande konsumentprisindexet.

Ibland kan du möta högre kostnader än Sveriges inflationstakt på en viss tjänst, till exempel tågbiljetter, om det finns en ökning av efterfrågan.

Om räntor

Räntesatser debiteras i procent och kan tillämpas på ett av två sätt:

Pengar som vi är skyldiga – När du tar ett lån är räntan det belopp du skulle behöva betala tillbaka ovanpå de lånade pengarna.

Sparade pengar – Om du har ett bankkonto är din ränta en procentandel av de pengar som sparas där som du kommer att tjäna tillbaka från banken.

När du tar ett lån finns det inte en fast ränta du kommer att erbjudas. Detta beror på att det finns ett antal faktorer som kan påverka din ränta, till exempel din kreditpoäng och det belopp du vill låna.

De flesta långivares räntor kommer dock att påverkas av Riksbankens reporänta. Denna sätts för att uppnå inflationsmålet som förnärvarande är 2 %.  

Hur räntorna påverkar upplåning

Om riksbankens reporänta ändras kan det påverka lån du tar i framtiden.

Till exempel, om reporänta sänks, kan du erbjudas en lägre ränteprocent på ett lån och i sin tur spara pengar på dina månatliga återbetalningar. Detta kan göra det lättare att ta ett högre lån för de stora biljettartiklarna, till exempel ett hem eller en bil.

Men om reporäntan höjs kommer lånekostnaden också att öka, vilket innebär att du kommer att betala mer pengar totalt sett för att ta ett lån. Detta kan få dina månatliga återbetalningar att öka, vilket gör det svårare för dig att ha råd att låna större summor pengar.

Det är värt att påpeka, även om du kan få en bättre affär på ditt lån om räntorna sjunker, kommer du också att tjäna mindre ränta på ditt totala sparande på ett bankkonto.

Hur påverkar inflationen räntorna?

Förhållandet mellan inflation och räntor förändras, vilket innebär att när den ena stiger kommer den andra vanligtvis att falla.

Riksbankens mål med styrräntan är att bidra till att hålla Sveriges inflationsmål på 2 procent.

När räntorna sjunker ökar upplåningen. Detta innebär att människor har mer pengar att spendera vilket därefter får inflationen att stiga.

Om ekonomin växer i snabb takt kan banken dessutom höja sina basräntor för att bromsa utgifterna och hålla inflationen nere.

Om Riksbanken förutspår att detta inflationsmål på 2 procent kan uppnås utan inblandning kommer bankens ränta att förbli oförändrad.

Hur räntor påverkar ditt lån

Om du redan har ett lån bör en räntehöjning inte påverka dina månatliga återbetalningar om ditt lån är en fast ränta. Detta beror på att det totala beloppet du kommer att betala tillbaka, den så kallade effektiva räntan beräknas innan du tar ett lån.

En del av ditt låns effektiva ränta är din ränta, som erbjuds till en fast ränta. Detta innebär att under hela din låneperiod kommer andelen ränta du betalar tillbaka att förbli densamma. Detta kan vara både positivt; Om bankräntan ökar kommer dina återbetalningar inte att gå upp och negativa; Om räntan sänks kan du inte spara på dina månatliga betalningar.

Den enda gången du kan påverkas av en räntehöjning är om din ränta är rörlig, vilket kan vara fallet på ditt bolån. När din fasta ränta på ditt bolån upphör byter du automatiskt till en standardvariabelränta. Denna standardränta kan sedan fluktuera beroende på inflationen och bankens styrränta.

När du tar ett lån, kontrollera dina villkor för att se om du kan påverkas av inflation genom att lånet har rörlig ränta som snabbt kan höjas (det gäller de flesta lån förutom bolån som kan bindas på längre perioder). 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)